Έχουμε τρία δοχεία: 8, 5 και 3 λίτρων. Θέλουμε να διαιρέσουμε τα 8 λίτρα σε 4 + 4 λίτρα, με τον ελάχιστο αριθμό μεταβιβάσεων νερού. Σημειώστε ότι το δοχείο 8-λίτρων είναι αρχικά γεμάτο με 8 λίτρα νερού και τα άλλα δύο κύπελλα είναι άδεια και δεν έχετε άλλο νερό.

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (1 replies).