Διαλέγει ένα στρογγυλό τραπέζι και τοποθετεί το πρώτο πιάτο ακριβός στη μέση. Μετά απλά τοποθετεί το πιάτο του ακριβός στην απέναντι μεριά από ότι ο συνάδελφος του. Αυτό του εγγυάται ότι, πάντα θα υπάρχει χώρος για ακόμα ένα πιάτο αν φυσικά έχει βάλει και ο συνάδελφος.