Αν το
ΠΟΤΟ + ΚΑΡΟ + ΜΑΝΟ + ΠΟΝΩ = ΠΑΝΩ
τότε
ΚΑΛΑ + ΚΑΛΑ + ΠΑΤΩ + ΠΑΤΩ = ?

Discuss this article in the forums (5 replies).