Ο Διοικητής συγχαίρει τους στρατιώτες του που ήταν τόσο έξυπνη και αποφασίζει να τους βάλει και σε δεύτερη δοκιμασία αφού ήδη έχουν τη κορδέλα στο κεφάλι. (όλοι οι στρατιώτες έχουν μια κορδέλα στο κεφάλι χρώματος ή πράσινη ή κόκκινη).
Αυτή τη φορά ο διοικητής φώναξε όσους έχουν κόκκινη κορδέλα να περάσουν στο προαύλιο. Κανένας δεν πέρασε όμως αφού κανένας δεν γνώριζε τι χρώμα κορδέλα έχει στο κεφάλι. Μετά από λίγο φωνάζει ξανά αλλά και πάλι κανένας δεν πέρασε. Αφού πέρασε αρκετή ώρα και ο Διοικητής φώναξε το ίδιο πράγμα 22 φορές όλοι όσοι είχαν κόκκινη κορδέλα σηκώθηκαν και πήγαν στο προαύλιο, πως έγινε αυτό και πόσοι είχαν κόκκινη κορδέλα?

Discuss this article in the forums (0 replies).