Βάλε στα πιο κάτω τετράγωνα τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 16, ώστε κάθε οριζόντια, διαγώνια και κάθετη γραμμή τετραγώνων να έχουν άθροισμα 34