Δύο βρέφη έχουν γεννηθεί την ίδια ημερομηνία, το ίδιο έτος από την ίδια μητέρα και με τον ίδιο πατέρα. Δεν είναι δίδυμα.
Πως συμβαίνει αυτό?

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (4 replies).