Ο τρόπος σκέψης είναι ο εξής: 1000 Δ σε ένα Χ = 1000 Δραχμές σε ένα Χιλιάρικο
Βρείτε τα υπόλοιπα
0 1000 Δ σε ένα Χ
1 28 Η του Σ Μ
2 4 Ε σε ένα Α Π
3 9 Π του Η Σ
4 18 X της Ε
5 180 Ψ για την Ε του Π Δ
6 35 Μ και 60 Μ
7 3 Π σε μία Γ
8 1852 Μ σε ένα Ν Μ
9 8 Σ σε ένα Ο
10 7 Ψ της Γ
11 1 Μ του Κ
12 5 E A
13 3 Α σε ένα Μ Ν
14 4 Α του Σ
15 5 Χ Σ στο Π
16 3 Κ Κ της Ε Τ
17 3 B του Α των Δ
18 4 Χ σε ένα Η Μ
19 25 Α της Π Θ
20 11 τα Ο του Τ
21 33 τα Χ του Μ Α
22 37 οι Α της Ρ (με το Μ)
23 50 Α στην Α Σ
24 100 A B στο Κ Ο
25 20 Ν στο Α Σ
26 9 οι Μ της Κ
27 6 Τ του Α Μ
28 12 οι Μ της Σ Θ
29 4 Ν της Κ
30 10000 Σ στους Τ Κ
31 340 Μ το Δ είναι η Τ του Η
32 3 τα Χ του Φ Σ
33 5 Ω της Γ

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (4 replies).