Το δεύτερο πρόβλημα που έβαλε η Βασίλισσα ήταν:
Τουλάχιστο μια από της επιγραφές ήταν ψεύτικη και τουλάχιστο μια από αυτές ήταν αληθινή.
Οπότε το δακτυλίδι είναι..?
Κουτί ένα
Το δακτυλίδι δεν είναι στο κουτί δυο
Κουτί δύο
Το δακτυλίδι δεν είναι σε αυτό το κουτί
Κουτί τρία
Το δακτυλίδι είναι σε αυτό το κουτί

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (1 replies).