Υπάρχει ένα δωμάτιο με μια λάμπα, μια σκάλα και στο τέλος τρεις διακόπτες. Ο ένας από αυτούς ανάβει τη λάμπα. Μπορώ να μπω στο δωμάτιο μόνο μια φορά, και όταν θα βγω θέλω να ξέρω ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα. Πως θα το κάνω?

Discuss this article in the forums (2 replies).