Γιατί τα καλύμματα των φρεατίων είναι καλύτερα να είναι στρογγυλά και όχι τετράγωνα;

Discuss this article in the forums (2 replies).