Ένα κανονικό τετράγωνο τραπέζι, διπλώνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε γίνεται μισό από ότι ήταν πριν (αλλά πάλι τετράγωνο) με διπλάσιο πάχος.
Πώς?