Ένα κανονικό τετράγωνο τραπέζι, διπλώνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε γίνεται μισό από ότι ήταν πριν (αλλά πάλι τετράγωνο) με διπλάσιο πάχος.
Πώς?

Discuss this article in the forums (2 replies).