Βρες τον όγκο του πιο κάτω πρίσματος, χρησιμοποιώντας μόνο τον όγκο της πυραμίδας, του ορθογώνιου πρίσματος και το πυθαγόριο θεώρημα.

Discuss this article in the forums (3 replies).