Τα δύο ζάρια τις εικόνας είναι κανονικά ζάρια και ακριβός τα ίδια.
Ποιο είναι το άθροισμα τον κριμένων πλευρόν που βρίσκονται απέναντι η μια με την άλλη?


Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (3 replies).