Με τι χρώματος μπάλα πρέπει να αντικατασταθεί η μπάλα με το ερωτηματικό έτσι ώστε να ισοζυγίζουν οι ζυγαριές? Μια μπάλα επιτρέπετε σε κάθε περίπτωση.

Για τη λύση πατήστε εδώ