Ένας εύκολος για τους καινούριους!
Είναι ένα λεωφορείο με 7 κοπέλες
Κάθε κοπέλα έχει 7 καλάθια
Κάθε καλάθι έχει 7 μεγάλες γάτες
Κάθε μεγάλη γάτα έχει 7 μικρά γατάκια.
Κάθε γάτα έχει 4 πόδια
Πόσα πόδια υπάρχουν στο λεωφορείο?

Discuss this article in the forums (13 replies).