Βρείτε ένα αριθμό ο οποίος
1) Αποτελείται από 6 διαφορετικούς αριθμούς
2) Πρέπει να είναι διαδοχικά, ζυγός - μονός (συμπεριλαμβανομένου του μηδενός)
3) Κανένας αριθμός δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται
4) Οι δύο πρώτοι αριθμοί (το άθροισμα τους) καθώς και οι δύο μεσαίοι αριθμοί (το άθροισμα τους) πρέπει να είναι πολλαπλάσιοι των δύο τελευταίων αριθμών (του αθροίσματος τους).
Ο γρίφος αυτός έχει περισσότερες από μια λύσεις.

Για τη λύση πατήστε εδώ

Discuss this article in the forums (0 replies).